Morfars Trädgård

Framtiden

Mina framtidsplaner för Morfars Trädgård

 

Jag vill använda trädgården mer för besökare. 

Jag önskar ett samarbete med en kommun / företag / organisation inom Grön Omsorg. 

Jag vill hyra ut det Gula huset för kurser

Fler odlingslotter, framdraget vatten och fler odlare! 

Mormors täppa med fler gamla växtsorter